Фінансове діагностування неплатоспроможності та загроз банкрутства підприємства (на прикладі ПрАТ «ІМКК»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова праця присвячена застосуванню методів кореляційно-регресійного аналізу для оцінки фінансової стійкості та ймовірності настання банкрутства підприємства (на прикладі ПрАТ «Ічнянський молочно-консервний комбінат»).The scientific work is devoted to the application of regression analysis methods for assessing the financial stability and probability of bankruptcy of the enterprise (‘Ichnya condensed milk company’).

Опис

Ключові слова

фінансова стійкість, financial stability, банкрутство, bankruptcy, санація, sanitation, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Михайлик, О. М. Фінансове діагностування неплатоспроможності та загроз банкрутства підприємства (на прикладі ПрАТ «ІМКК») / О. М. Михайлик, Б. Г. Манойленко // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17 квітня 2019 року. – Київ : ТОВ «ДКС центр», 2019. – С. 226-228