Особливості вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції SIX SIGMA

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі визначено особливості вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції SIX SIGMA. Рекомендовано визначати та обґрунтовувати запропоновані основні та триступеневі стратегії управління фінансово-економічними результатами згідно із критерієм концепції SixSigma (показник рівня ефективності управління даної групи показників є найнижчим порівняно з іншими показниками). In work the particular choice of management strategies of financial and economic performance of the company based on the concept SIX SIGMA. Recommended identify and justify the proposed basic and trystupenevi management strategy of financial and economic results according to the criteria of the concept SixSigma (indicator of management effectiveness indicators of this group is the lowest compared with other indicators).

Опис

Ключові слова

молочна промисловість, концепція, стратегія управління, фінансово-економічні результати, dairy, concept, strategy management, financial and economic results, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Особливості вибору стратегій управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств на основі концепції SIX SIGMA / М. І. Арич // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – К. : НУХТ, 2016. – С. 111–112.