Аналіз підприємств з реалізації енергозберігаючих систем для готелів на ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проблеми енергозбереження залишаються в центрі уваги світової громадськості. Нині складно переоцінити важливість проектів енергоефективності для української економіки. The problems of energy conservation are the focus of the world community. Today is difficult to overestimate the importance of energy efficiency for the Ukrainian economy.

Опис

Ключові слова

енергозберігаючі системи, готель, компанії, energy saving systems, hotel, companies, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Любачевська, Н. С. Аналіз підприємств з реалізації енергозберігаючих систем для готелів на ринку України / Н. С. Любачевська, О. В. Арпуль // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 170-172.