Оцінка забруднення нітратами питної води м. Києва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017-04

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі наведені результати досліджень зразків питної води міста Києва та Київської області на вміст нітрозамінів, нітрозамідів і попередників нітратів. Розглянуті джерела надходження нітратного забруднення. The results of researches of drinking water samples of the city of Kyiv and the Kyiv region for the content of nitrosamines, nitrosamides and precursors of nitrates are presented. Considered sources of nitrate pollution.

Опис

Ключові слова

питна вода, забруднення, нітрати, drinking water, nitrates, pollution, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Оцінка забруднення нітратами питної води м. Києва / О. В. Бендерська, М. О. Коваль, О. С. Бессараб, В. П. Василів // Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства : матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. мол. учен., асп. і студ. – Київ : ЦП КОМПРИНТ, 2017. – С. 361.