Англійська мова: Методичні вказівки до самостійної роботи з матеріалами періодичних видань для студентів ІІ курсу факультетів ЕіМ, ОФПД усіх спеціальностей денної форми навчання, Ч. 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методичні вказівки спрямовані на розвиток комунікативної мовленнєвої компетенції студентів в суспільній та професійній сферах в усних продуктивних видах діяльності (говоріння) та у процесі писемної продуктивної діяльності (письмо) на матеріалі оригінальних газетних та журнальних матеріалів загально бізнесової та професійної тематики.
Methodological materials are aimed at developing students’ communicative language competences in public and occupational domain in oral production (speaking) and in written production (writing) using original articles from business and professional periodical press.

Опис

Ключові слова

типи організацій, функціональні області, розробка товару, міжнародний бізнес, маркетинг, types of business organizations, functional areas, product development, international business, marketing, advertising, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Шапран, Л. Ю. Англійська мова : метод. вказівки до самост. роботи з матеріалами період. видань для студ. II курс факультетів економіки і менеджменту, обліку, фінансів та підприємницької діяльності усіх спец. ден. форми навчання. Ч. І / Л. Ю. Шапран, Л. І. Куниця, О. В. Никитенко. — К : НУХТ, 2006. — 117 с.