Збут продукції підприємств харчової промисловості в умовах становлення ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В тезах доповіді обгрунтована необхідність вдосконалення системи збуту продукції підприємств харчової промисловості.

Опис

Ключові слова

збут продукції, підприємства харчової промисловості, сбыт продукции, предприятия пищевой промышленности, product sale, food industry enterprises, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Шаповал, О. Ф. Збут продукції підприємств харчової промисловості в умовах становлення ринку / О. Ф. Шаповал // Розроблення та впровадження прогресивних ресурсоощадних технологій та обладнання в харчову і перерообробну промисловість : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. - К. : НУХТ, 1997. - С. 184.