Трубчаста барабанна сушарка (Патент на корисну модель 77690)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Трубчаста барабанна сушарка складається з корпусу, циліндричного барабана, трубовала з приєднаними трубками нагріву, лопатей зі скребками, привода, патрубків підведення та відведення продукту і теплоносія, при цьому нижня частина барабана виконана перфорованою, і під нею встановлено перегородку. A tubular drum-type drier comprises a body, cylindrical drum, tube shaft, with heating tubes connected, blades with scrapers, drive, branch pipes for supply and discharge of product and heat carrier, and the lower section of the drum is profiled, and under it partition is installed.

Опис

Ключові слова

барабанна сушарка, перегородка, теплоносій, барабанная сушилка, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, drum dryer, wall, coolant

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 77690 Україна, МПК (2013.01) F26B 11/00, F26B 11/12 (2006.01), F26B 3/02 (2006.01). Трубчаста барабанна сушарка / Якобчук Р. Л., Руденко С. С. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u201209298 ; заявл. 30.07.2012 ; опубл. 25.02.2013, Бюл. 4/2013, 2013 р. – 4 с.

Зібрання