Онтологія постіндустріальної економіки: ґенеза та напрямки трансформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, управління, інституціональна теорія, людський розвиток, нова економіка розвитку, спільна позиція ЄС, governance, institutional theory, human development, new development economics, EU common position

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Онтологія постіндустріальної економіки: ґенеза та напрямки трансформації / Т. В. Березянко // The modern trends in the development of business responsibility : International scientific conference, 29.06.2018, Lisbon, Portugal. – 2018. – Part 1. – Pp.1-5