Сатуратор-нагрівач (Патент на корисну модель № 25558)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сатуратор-нагрівач має вертикальний циліндричний корпус з розміщеними патрубками для підводу і відводу соку, пристроями для подачі сатураційного газу і забезпечення тривалого його контакту з соком, причому над верхньою частиною установлено пристрій у вигляді циклона з подвійними стінками, між якими по гвинтовій траєкторії циркулює вода двома тангенційно розташованими трубами для підводу суміші пари, газів і крапель соку в пристрій та центральної труби для відводу суміші газів. Saturator-heater has a vertical cylindrical body with pipes placed to cart and allotment juice, carbonation device for supplying gas and ensure continued his contact with the juice over the top and set the device as a cyclone with double walls between them in a spiral trajectory circulates water two tangential arranged pipes cart mixes steam, gases and drops of juice into the device and the central pipe to drain the gas mixture.

Опис

Ключові слова

сатуратор, циклон, стінка, saturator, cyclone, wall, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 25558 UA, МПК C13B 20/04 (2011.01). Сатуратор-нагрівач / М. М. Пушанко, Н. М. Пушанко, Д. А. Гагіна. – № u200704073; заяв. 13.04.2007; опубл. 10.08.2007; Бюл. № 12. – 3 с.

Зібрання