Склад масляної пасти для хворих на цукровий діабет (Патент на корисну модель № 85510)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблено склад масляної пасти для хворих на цукровий діабет з гарними органолептичними та профілактичними властивостями. Developed butter pasta for diabetics with good organoleptic characteristics.

Опис

Ключові слова

масляна паста, калина, діабет, butter paste, snowballs, diabetes, кафедра технології молока і молочних продуктів, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 85510 UA, МПК А23С 15/16 (2006.01) Склад масляної пасти для хворих на цукровий діабет / Рашевска Т. О., Іванов С. В., Буравець К. Б. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 2013 04783 ; заявл. 30.04.2013 ; опубл. 25.11. 2013, Бюл. № 22.

Зібрання