Використання новітніх полімерних матеріалів для виготовлення ультра- та нанофільтраційних мембран

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалі показано, що промислові і лабораторні зразки полімерних матеріалів для виготовлення мембран свідчать про те, що потенційні можливості використання даної технології обмежені вузьким колом асортименту представленої на ринку мембранної продукції. Для вирішення цих завдань необхідне створення та виготовлення у даній сфері харчових технологій нових термічно і хімічно стійких матеріалів.
The article shows that industrial and laboratory samples of polymeric materials for the manufacture of membranes indicate that the potential use of this technology is limited to a narrow range of membrane products on the market. To solve these problems, it is necessary to create and manufacture new thermally and chemically resistant materials in this area of food technology.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, новітні матеріали, ультра- та нанофільтраційні мембрани, харчові технології, newest materials, ultra- and nanofiltration membranes, food technology

Бібліографічний опис

Пащенко, Б. С. Використання новітніх полімерних матеріалів для виготовлення ультра- та нанофільтраційних мембран / Б. С. Пащенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 83 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 5-6 квітня 2017 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2017. – Ч. 2. – С. 74