Обгрунтування передумов створення та переваг міні - виробництв при закладах ресторанного господарства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасна людина прагне за короткий проміжок часу отримати максимальний результат, до комплексного розуміння якого включають співвідношення якості, матеріальних затрат та позитивного ефекту у тому чи іншому його прояві. Ці зміни мають своє відображення і в харчовій промисловості та ресторанному бізнесі. Modern man seeks a short time to get maximum results, to a comprehensive understanding of which include quality ratio, material costs and a positive effect in a particular manifestation of it. These changes are reflected in the food and restaurant business.

Опис

Ключові слова

заклади ресторанного господарства, ресторанний бізнес, міні - виробницта, institutions restaurant industry, restaurant business, mini - production

Бібліографічний опис

Кулініч, В. І. Обгрунтування передумов створення та переваг міні - виробництв при закладах ресторанного господарства / В. І. Кулініч, О. В. Пасічник // Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : матеріали ІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 жовтня 2013 р. – К.: НУХТ, 2013. – С. 127-128.