Перспективи і подальший розвиток національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Національна система масових електронних платежів (НСМЕП) – це внутрішньодержавна банківська багатоемітентна платіжна система масових платежів, в якій розрахунки за товари та послуги, одержання готівки та інші операції здійснюються за допомогою платіжних смарт-карток за технологією, що розроблена Національним банком України. National System of Mass Electronic Payments (NSMEP) - a domestic bank bahatoemitentna payment system mass payments, which payments for goods and services, receiving cash and other transactions made using payment smart card technology, developed by the National Bank of Ukraine

Опис

Ключові слова

національна система масових електронних платежів (НСМЕП), Національний банк України, national System of Mass Electronic Payments (NSMEP), National Bank of Ukraine, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Ситник, І. П. Перспективи і подальший розвиток національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) в Україні / І. П. Ситник // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 – 25 квітня 2014 р. : тези доповідей. – К. : НУХТ, 2014. – С. 140-142.