Застосування диференціального числення у фотометрії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі показано застосування диференціального численнядля визначення висоти розташування джерела світла над освітлюваною поверхнею, щоб освітлення поверхні буде максимальним. The paper shows the application of differential calculus to determine the height of the light source above the illuminated surface so that the illumination of the surface becomes maximal.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., диференціальне числення, фотометрія, освітлювана поверхня, differential calculus, photometry, illuminated surface

Бібліографічний опис

Верба, О. С. Застосування диференціального числення у фотометрії / О. С. Верба, В. В. Листопад, В. П. Шоха // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 2. – С. 131