Залежність ефективності організаційного розвитку та етапів життєвого циклу підприємств хлібопекарської промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Специфіка хлібопекарської галузі та ринку хліба і хлібобулочних виробів полягає у їх відносній стабільності, оскільки хлібопекарська галузь є традиційною галуззю харчової промисловості, наведемо характеристику етапів життєвого циклу, на яких знаходяться підприємства хлібопекарської промисловості.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, організаційний розвиток, етапи життєвого циклу підприємств, хлібопекарська промисловість, организационное развитие, этапы жизненного цикла предприятий, хлебопекарная промышленность, organizational development, stages of the life cycle of enterprises, baking industry

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Залежність ефективності організаційного розвитку та етапів життєвого циклу підприємств хлібопекарської промисловості / О. С. Ралко // Управління сучасним підприємством : матеріали ІХ-ї Міжнародої науково-практичної конференції, 25–26 квітня 2013 р. : тези доп. — К. : НУХТ, 2013. — С. 148-149.