Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості із дослідженням організації обліково-аналітичної, фінансово-інвестиційної, маркетингової діяльності із врахуванням їх галузевих особливостей. Це дозволить більш ефективно формувати та реалізовувати стратегії розвитку галузі з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду. Modern problems of economic and social development of the food industry with research and analysis of accounting, financial, investment, marketing activity on account of their industrial features. This will more effectively formulate and implement development strategy, taking into account national and international experience.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, обліково-аналітична діяльність, фінансово-інвестиційна діяльність, маркетингова діяльність, accounting and analytical activities, Financial Investment Activities marketing, activities, food industries

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2015 р. - К.: НУХТ, 2015 р. – 154 с.

Зібрання