Застосування фільтрувального завантаження на основі природного опалу у підготовці води для напоїв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено та встановлено ефективность застосування під час кондиціювання води для виробництва напоїв досліджуваного фільтрувального завантаження природного опалу в одно- та багатостадійних системах фільтрації для попереднього та остаточного механічного фільтрування, часткової денітрифікації та знезалізнення.

Опис

Ключові слова

вода, фільтрація, технологія, очищення, природний мінерал, хімічна стійкість, механічні домішки, фильтрация, технология, очистки, природный минерал, химическая стойкость, механические примеси, water, filtration, technology, purification, natural mineral, chemical resistance, mechanical impurities, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Застосування фільтрувального завантаження на основі природного опалу у підготовці води для напоїв / C. І. Олійник, В. Л. Прибильський, Н. В. Чуприна, І. В. Шевченко // Актуальні проблеми та перспективи розвитку харчових виробництв, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої 40-річчю заснування факультету ХТГРТБ, 20–21 листопада 2014 р., м. Полтава. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – С. 78-80.