Високобілковий хліб підвищеної засвоюваності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Корисна модель відноситься до харчової промисловості, а саме до хлібопекарської галузі, і може бути використана для виробництва високобілкових хлібобулочних виробів з підвищеною засвоюваністю білкової складової. Технічний результат полягає в отриманні високобілкових хлібобулочних виробів, що мають вищий ступінь засвоєння білка за рахунок складових екстракту бобівника трилистого. The useful model relates to the food industry, namely to the bakery industry, and can be used for the production of high-protein bakery products with increased digestibility of the protein component. The technical result is to obtain a high-protein baked goods with a higher degree of assimilation of protein extract components by menyanthes.

Опис

Ключові слова

хліб, білок, засвоюваність, ізолят, клейковина, бобівник, bread, protein, assimilation, isolate, gluten, Menyanthes, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Патент 124833 UA МПК A21D 13/06 (2017.01) Високобілковий хліб підвищеної засвоюваності / Махинько В. М., Черниш Л. М., Бережна О. П.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u201710760 ; заявл. 06.11.2017 ; опубл. 25.04.2018 ; Бюл. №8, 2018.

Зібрання