Інформаційні канали та потоки в системі економічної безпеки підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Функціонування системи економічної безпеки (СЕБ) підприємства передбачає пошук та аналіз інформації, виявлення небезпек та можливостей, пошук оптимальних шляхів реагування та захист об'єктів. Вся ця робота пов'язана з постійними значними інформаційними каналами та потоками. Functioning of economic security (EBS) provides enterprise search and analysis of information, identify threats and opportunities, the search for optimal ways to respond and protect objects. All this work is related to the constant great information channels and flows.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, сучасні підприємства, харчова промисловість, economic security, modern enterprises, food industry, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Інформаційні канали та потоки в системі економічної безпеки підприємств харчової промисловості / Т. М. Іванюта // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвяченої 130-річчю Національного університету харчович технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. - С. 790.