Флакси з насіння льону – нові продукти на ринку оздоровчих харчових продуктів України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Флакси – це вироби зниженої вологості, що виготовляються з насіння льону або суміші насіння льону з різними видами сировини. Вони мають форму печива невеликої товщини, хрустку текстуру, їх смакові характеристики визначаються видом та кількістю внесених добавок. Розроблення технологій комплексного перероблення та повного використання компонентів насіння льону - це актуальний сучасний напрям створення харчових продуктів нового покоління із заданим хімічним складом та властивостями. Flaxes are products of low humidity, which are made from flax seeds or a mixture of flax seeds with various types of raw materials. They are in the form of cookies of a small thickness, crispy texture, their taste characteristics are determined by the type and number of additives added. The development of technologies for complex processing and full use of flax seed components is the current modern direction of creating new generation food products with a given chemical composition and properties.

Опис

Ключові слова

насіння льону, флакс, оздоровчий харчовий продукт, слизи, flax seed, flax, health foods, mucus, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Шумчук, А. Флакси з насіння льону – нові продукти на ринку оздоровчих харчових продуктів України / А. Шумчук, Н. Стеценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 56.