Дизайн систем візуальної інформації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Навчальний посібник присвячений науково-методичним засадам зі створення систем візуальної інформації та методології дизайнерського проектування піктографічних інформаційних систем на основі уніфікації, модульності, трансформованості, естетичності знакових повідомлень; формування і впровадження засад з підвищення графічної культури відповідних фахівців. The textbook is devoted to scientific and methodological principles for the creation of visual information systems and methodology for the design of pictographic information systems based on the unification, modularity, transformation, aesthetics of symbolic messages; formation and implementation of principles for improving the graphic culture of relevant professionals.

Опис

Ключові слова

кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції, системи візуальної інформації, носії візуальної інформації, дизайн-ергономічні принципи, visual information systems, visual information carriers, design-ergonomic principles

Бібліографічний опис

Дизайн систем візуальної інформації : навчальний посібник / О. В. Чемакіна, А. Л. Рубцов, В. О. Свірко, О. П. Олійник, Л. М. Акімова, О. В. Кузьмін ; за заг. ред. В. О. Свірка. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 200 с.