Аналіз способів отримання ефірного масла з пряних рослин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Робота присвячена опису передових методів отримання ефірної олії з пряних рослин. Описано ефективність застосування зріджених газів в процесі екстрагування, а саме використання СО2. Проаналізовано доцільність застосування екстракції протитечійної, циркуляційної, вихрової, ультразвукової, імпульсної обробки накладення низько- або високо- і надвисокочастотних коливань, віброекстракціі, витягання за допомогою кульових млинів, роторно-пульсаційного апарату, що призводить до інтенсифікації процесу масообмін. У висновках представлені проблеми даного напрямку. The work is devoted to the description of advanced methods of obtaining essential oil from spicy plants. The effectiveness of the use of liquefied gases in the extraction process, namely the use of CO2, is described. The expediency of using countercurrent, circulation, vortex, ultrasonic, pulse processing of low- or high- and ultra-high-frequency oscillations, vibration extraction, extraction using ball mills, rotary-pulsation apparatus, which leads to the intensification of the mass transfer process, was analyzed. The conclusions present the problems of this direction.

Опис

Ключові слова

кафедра технології консервування, прянощі, ефірна олія, екстракція, інтенсифікація, spices, essential oil, extraction, intensification

Бібліографічний опис

Іванишина, К. Аналіз способів отримання ефірного масла з пряних рослин / К. Іванишина, К. Рубанка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень-травень 2022 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч 1. – С. 173