Організаційна підготовка виробництва як один із основних чинників успіху підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Організація виробництва нових виробів передбачає перебудову існуючого виробничого процесу і всіх складових його елементів. Organization of new products provides for the restructuring of the existing production process and all its constituent elements.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, виробництво, підприємство, production, enterprise

Бібліографічний опис

Шинкаренко, Я. О. Організаційна підготовка виробництва як один із основних чинників успіху підприємства / Я. О. Шинкаренко // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 14 – 15 березня 2013 р. : тези доповідей. — К.: НУХТ, 2013. — С. 58-59.