Вплив магнітного поля на активність ферментних препаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати дослідження впливу постійного магнітного поля на амілолітичну активність ферментних препаратів Термаміл і Сан-Супер. Визначено оптимальні значення постійного магнітного поля і тривалість його дії для підвищення стабільності при збільшенні амілолітичної активності досліджених ферментних препаратів.
The results of studying the influence of a constant magnetic field on the amylase activity of enzyme preparations Termamil and San Super. The optimum value of the constant magnetic field and its duration of action for increasing stability with increasing amylase activity of investigated enzyme preparations.

Опис

Ключові слова

фермети, магнітне поле, активність, амілолітична активність, fermety, magnetic field, activity, amylase activity, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Зубченко, В. С. Вплив магнітного поля на активність ферментних препаратів / В. С. Зубченко, З. М. Романова, Л. В. Ткаченко, Л. В. Маринченко // Харчова промисловість. - 2005. - Вип. 4. – С. 129-130.

Зібрання