Управління процесом виходу підприємств на міжнародний ринок капіталу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено процедуру виходу підприємств на міжнародний ринок капіталу Investigated the procedure for exit of enterprises to international capital market

Опис

Ключові слова

цінні папери, фондові майданчики, розміщення, securities, stock exchanges, accommodation, IPO, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Ковальчук, І. В. Управління процесом виходу підприємств на міжнародний ринок капіталу / І. В. Ковальчук // Управління сучасним підприємством : тези доп. VIIІ Міжнарод. наук.-практ. конф.:– К.: НУХТ, 2012. - С. 81-83.