Міжфазне тертя низхідних пароводяних та паросиропних потоків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виконано узагальнення результатів досліджень міжфазного гідравлічного тертя в кільцевих низхідних потоках води та цукрових розчинів при незначному надлишковому тиску та розрідженні і наведено відповідне емпіричне рівняння, яке дійсне як для адіабатних, так і діабатних потоків в трубах діаметрами від 13 до 50 мм. Done generalization of research results hydraulic interfacial friction in annular downward flow of water and sugar solution with a slight excess pressure and dilution and are given appropriate empirical equation that is valid for both adiabatic and diabatnyh flows in pipes with diameters of 13 to 50 mm.

Опис

Ключові слова

міжфазне тертя, паросиропні потоки, пароводяні потоки, interfacial friction, parosyropni flows, steam flows, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Андрієнко, М. Міжфазне тертя низхідних пароводяних та паросиропних потоків / Максим Андрієнко, Валентин Петренко, Олександр Рябчук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 330-331.