Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення витрат на виробництво і формування собівартості продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

витрати виробництва, собівартість реалізованої продукції, калькуляція, беззбитковість виробництва, аудит витрат на виробництво, аналіз витрат виробництва, аналіз собівартості, аудит формування собівартості, удосконалення облікової роботи, удосконалення аналітичної роботи, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Петрик, Ю. С. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення витрат на виробництво і формування собівартості продукції : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Юлія Сергіївна Петрик ; наук. керівник Леонід Миколайович Чернелевський. – Київ, 2021. – 193 с.