Проблеми формування власних джерел при інвестуванні процесів відтворення основних засобів на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються проблеми, які існують на підприємствах при формуванні власних джерел для інвестування процесів відтворення основних засобів. The problems, that exist on enterprises during formation of own sources for investing in reproduction processes of fixed assets are examined.

Опис

Ключові слова

власні джерела, інвестування, процеси відтворення, own sources, investing, reproduction processes, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурська, С. В. Проблеми формування власних джерел при інвестуванні процесів відтворення основних засобів на підприємстві / С. В. Стахурська, Т. Л. Мостенська // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матер. 71-ї наук. конф. молодих уч., аспір. і студ., 18–19 квітня 2005 р. - К. : НУХТ, 2005 р. - Ч. 1. - С. 56.