Розширення можливостей оптимізації логістичних рішень

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі пропонується використання економічно доступних програмних модулів, що не призведе до істотного зростання витрат і може виступати одним із завдань сьогоднішньої логістики. Встановлено, що постійна автоматизація логістичних процесів є практично єдиною можливістю для підприємства конкурентоздатним і зберегти свої конкурентні переваги. In the paper the author proposes the use of cost-effective software modules, which will not lead to a significant increase in costs and may be one of the tasks of today's logistics. It is established that the constant automation of logistics processes is almost the only opportunity for the company to be competitive and maintain its competitive advantages.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, оптимізація, логістичне рішення, програмний модуль, конкурентна перевага, optimization, logistics solution, software module, competitive advantage

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Розширення можливостей оптимізації логістичних рішень / О. А. Лисенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : Матеріали ХVI Міжнародної науково.-практичної конференції, 08-09 квітня 2020 р., м. Київ : тези доп. – Київ : НУХТ, 2020. – С. 72-73.