Інновації у підвищенні засвоюваності компонентів зернових організмом людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метою роботи є експериментальне підтвердження теоретичних уявлень впливу дезінтеграторного диспергування-активування рослинних матеріалів на досягнення високої дисперсності, перехід значної частини біокомпонентів у вільну форму і підвищення їхньої біодоступності ферментам. Предметом досліджень є зерно вівса, попередньо насичене мінеральними елементами із штучних живильних середовищ. The aim is experimental confirmation of theoretical ideas influence dezintehratornoho dispersion-activated plant materials to achieve high dispersion, a significant shift of bio-components in the free form and increase their bioavailability enzymes. The subject of research is grain oats, previously filled with mineral elements of artificial culture media.

Опис

Ключові слова

біологічна безпека, зерно вівса, біологічна цінність, biological safety, grain oats, biological value, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Інновації у підвищенні засвоюваності компонентів зернових організмом людини / Г. О. Сімахіна, Т. І. Миколів // Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності : матеріали II Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції, 11 вересня 2013 р. – К. : НУХТ, 2013. – С. 9-11.