Валеологічна складова в системі гуманітарного виховання студентів ВНЗ

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Актуальність досліджень, присвячених здоров’ю студентів як основної складової виховання, не викликає сумнівів. В останні роки відзначається безпрецедентне зростання психічної та фізичної патології серед студентської молоді. The relevance of studies on the health of students as the main component of education, no doubt. In recent years there has been an unprecedented increase mental and physical pathology among students.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології оздоровчих продуктів, гуманітарне виховання, студенти, валеологія, humanitarian education, students, valueology

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Валеологічна складова в системі гуманітарного виховання студентів ВНЗ / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко // Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції : матеріали всеукраїнської наукової конференції, 19 листоп. 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 17-20.