Innovative model of quality management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

innovative model, quality management, інноваційна модель, управління якістю, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Zanozovska, O. Innovative model of quality management / O. Zanozovska // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 130-річчю НУХТ, 23–24 травня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – С. 46–48.