Розвиток та сучасний стан страхування майна юридичних осіб (на прикладі діяльності НАСК «ОРАНТА» в Чернівецькій області)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У тезах розглянуто статистику страхування майна юридичних осіб, що здійснювалось страховою компанією «Оранта» у Чернівецькій області протягом 2007-2009 років. Проаналізовано динаміку кількості договорів страхування по районах області. In theses statistics considered property insurance of legal persons that carried out by the insurance company "Oranta" in Chernivtsi region during 2007-2009. The dynamics of the number of insurance contracts by rayons.

Опис

Ключові слова

«Оранта», Чернівецька область, страхування, Chernivtsi region, insurance, «Oranta», кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Штефюк, П. Л. Розвиток та сучасний стан страхування майна юридичних осіб (на прикладі діяльності НАСК «ОРАНТА» в Чернівецькій області) / П. Л. Штефюк, І. А. Буянова, М. І. Арич // Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Чернівці : БДФА, 2010. – С. 32–36.