Барабанна жомосушильна установка (Патент на корисну модель № 66090)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Барабанна жомосушильна установка складається з циліндричного барабана з насадками розподілення жому, топки, завантажувального пристрою вологого жому, вивантажувального пристрою сухого жому, циклона очищення сушильного агента, з'єднувальних трубопроводів. A drum pulp drier comprises a cylindrical drum with nozzles for pulp distribution, burner, loading device for wet pulp, unloading device for dry pulp, cyclone for purification of drying agent, connecting pipelines.

Опис

Ключові слова

барабан, drum, насадки, циклон, nozzles, cyclone, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 66090, МПК F26B 11/00. Барабанна жомосушильна установка / В. В. Пономаренко, Д. М. Люлька, К. В. Колос. - u201106277 ; заявл. 19.05.2011 ; опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.

Зібрання