Ошпарювач стружки (Патент на винахід № 43288)

Ескіз

Дата

2001

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід відноситься до встаткування для харчової, зокрема - цукровій промисловості, до ошпарівателям стружки для безперервного нагрівання бурякової стружки, екстрагування цукру з стружки. Ошпаріватель стружки, що складається з циліндричного корпусу і прикріплених до нього контрлопастей, у передній частині якого розміщено два бічних сита з патрубками для продувки, і колектор для відбору соку на подальшу переробку, пов'язаний з бічними ситами і лобовим ситом, що має привід, пов'язаний зі шнеком з лопатями, прикріпленими на теплообмінному ділянці, має шахту для завантаження бурякової стружки, має перемішуючу частина з більш вузькими лопатями, що має в кінці корпуса патрубок для відбору сокостружковой суміші для подальшої переробки, причому кожна лопать теплообмінної частини розміщена під кутом 0 ° -35 ° до гвинтової лінії, розміщеної під кутом 40 ° -80 ° до осьової площини на трубовале, а сама лопать має верхній з передньою площиною ділянку і нижню робочі поверхні, і в задній частині площинний ділянку, розміщений паралельно передньому площинному ділянці, в нижній робочій поверхні кожної лопаті закріплені направляючі ребра. Invention relates to equipment for food industry, at least to sugar industry, to the scalder of pulp for continuous heating beet pulp, extraction sugar from pulp. The scalder of pulp comprises of cylinder canister with fastened counter blades, in which front part two lateral scalpers equipped with branches for bleeding and collector for juice bleeding for following conversion, which is bind to side scalpers and front scalper, which has the driving actuator bind to auger with blades, which is fastened upon heat exchanging region, has column for loading beet pulp, has mixing part with more restricted bladders, which has branches on the end of the canister for separating juice and pulp mixture for bleeding with aim of following conversion, at that each blade of heat exchanging region is located angularly 0°-35° to screw line (axis), located angularly 40°-80° to axis plain, and blade itself has upper and lower plain region and lower working faces, and at the back part plain region, located in parallel to plain region. The cross slide ribs of each blade are fastened in its lower working face.

Опис

Ключові слова

ошпарювач, стружка, сік, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, scalding, chips, juice, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент № 43288 Україна, 7 C13D1/10. Ошпарювач стружки / Пушанко М. М., Серьогін О. О., Адаменко В. П., Винник І. Й., Бут Ю. Г., Серьогіна Л. К. ; патентовласник ТОВ "Фірма Дифузія". - № 2001074940 ; заявл. 13.07.2001 ; опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10.

Зібрання