Спосіб виробництва каротиновмісної харчової добавки «Каротинка Плюс» (патент на корисну модель № 118562)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва каротиновмісної харчової добавки з моркви, який включає сортування, калібрування, миття, інспектування, очищення, інспектування та доочищення, подрібнення, бланшування, сушіння, охолодження, інспектування, фасування та пакування сушеного продукту, який відрізняється тим, що подрібнення проводять в атмосфері пари, м'язгу обробляють розчином антиоксидантів у кількості 0,01-0,1 % до маси м'язги, потім м'язгу пресують, після чого вичавки промивають в розчині лимонної кислоти концентрацією 0,05-0,1 при гідромодулі 1:3-1:10, суміш розділяють, а вичавки обробляють сумішшю аскорбінової кислоти та ізоаскорбінату натрію у кількості 0,01-0,1 % до маси вичавок, сушать, підтримуючи температуру вичавок 40-50 °C, а після охолодження подрібнюють. A method of producing carotene-based food additive from carrots, which includes sorting, calibrating, washing, inspection, cleaning, inspection and refining, grinding, blanching, drying, cooling, inspection, packaging of a dried product, characterized in that the milling is carried out in a steam atmosphere , the pulp is treated with a solution of antioxidants in the amount of 0,01-0,1% by weight of the pulp then pulp pressed, after which the squeezings are washed in a solution of citric acid at a concentration of 0.05-0.1 at a hydromodule of 1: 3 -1: 10, mix section Pour, and the bilge is treated with a mixture of ascorbic acid and isoascorbinate sodium in the amount of 0.01-0.1% by weight of the husks, dried, maintaining the temperature of the husks 40-50 ° C, and after cooling, chopped.

Опис

Ключові слова

морква, сушіння, вичавки, антиоксиданти, carrots, drying, husks, antioxidants, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель № 118562 UA, А23L 2/02. Спосіб виробництва каротиновмісної харчової добавки «Каротинка Плюс» / Левківська Т. М., Бандуренко Г. М., Михалюк Я. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № u 201702516 ; заявл. 20.03.2017 ; опубл. 10.08.2017 ; Бюл. № 15.

Зібрання