Динамічне керування об’єктами періодичної дії

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним елементом динамічного підсистеми АСУ періодичної дії апарат програміст, який розуміє, Програма і, отже, функція переходу від початкового значення до кінцевого стан об'єкта. Дослідження присвячене розробці програмісти, які містять логічні пристрої в своєму складі. The main element of the dynamic subsystem ACS of periodic action apparatus is a programmer which realizes the program and therefore a function of transition from initial to final state of the object. Research is devoted to the development of programmers, which contain logic devices in its composition.

Опис

Ключові слова

програміст, автоматичне управління, періодична дія, programmer, automatic control, periodic action, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Трегуб, В. Г. Динамічне керування об’єктами періодичної дії / В. Г. Трегуб, О. М. Клименко // Автоматика/Automatika-2012 : XIX Міжнародна конференція з автоматичного управління, 26 - 28 вересня. – К. : НУХТ, 2012. – С. 208-209.