Перехід жомосушки на альтернативне паливо

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»

Анотація

Охарактеризовано способи зменшення витрат на виробництво гранульованого жому шляхом обладнання лінії газогенератором для газифікації рослинних відходів. Наведено конструкцію, принцип роботи і переваги використання газогенерацій них установок. The characteristic ways of reducing the cost of production of granulated pulp by equipment line gasifier gasification plant waste. Design is described, the principle of operation and benefits of using them hazoheneratsiy settings.

Опис

Ключові слова

газифікація, газогенератор, альтернативне паливо, gas-producer, gasification, кафедра технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Перехід жомосушки на альтернативне паливо / Ю. В. Волікова, О. О. Серьогін, Д. М. Люлька, О. О. Осьмак // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : 75 Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 13-14 квітня 2009 р. — К.: НУХТ, 2009. — Ч. 2. – С. 248