Нефінансова звітність: ефективний інструмент корпоративної соціальної відповідальності підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, нефінансова звітність, корпоративна відповідальність, соціальна відповідальність, non-financial reporting, corporate responsibility, social responsibility

Бібліографічний опис

Тур, О. В. Нефінансова звітність: ефективний інструмент корпоративної соціальної відповідальності підприємств / О. В. Тур // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – Київ : НУХТ, 2016. – С. 205-206.