Культурно-історичні форми наукової раціональності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Статтю присвячено комплексному розгляду проблеми розвитку наукової раціональності. This article dedicates to the complex review of the problem a sicientific rationality.

Опис

Ключові слова

історія, раціональність, наука, кафедра гуманітарних дисциплін, history, rationality, science

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. Культурно-історичні форми наукової раціональності / І. В. Клочков // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 71-ї наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 18 –19 квітня 2005 р. – К.: НУХТ, 2005. – Ч. 1. – С. 22.