Обґрунтування розробки інформаційної системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості на основі реалізації принципів сталого розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті висвітлено та обґрунтовано необхідність сучасного підходу до підвищення ефективності зменшення негативного впливу підприємств харчової промисловості на екосистему. Розглянуто основні завдання екологічного менеджменту та переваги впровадження інформаційної системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. The article highlights and substantiates the need for a modern approach to improving the effectiveness of reducing the negative impact of food industry enterprises on the ecosystem. The main tasks of environmental management and the advantages of implementing an information system of environmental management at food industry enterprises are considered.

Опис

Ключові слова

кафедра екологічної безпеки та охорони праці, підприємства харчової промисловості, ISO 14001, екологічний стандарт, екологічний менеджмент, екологічна небезпека, інформаційна система, food industry enterprises, environmental standard, environmental management, environmental hazards, information system

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. Обґрунтування розробки інформаційної системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості на основі реалізації принципів сталого розвитку / О. Євтушенко, А. Сірик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Переяслав, 2022. – Вип. 87. – С. 12–15

Зібрання