Економічна безпека підприємства: особливості трактування в сучасних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дана наукова праця присвячена вивченню поняття економічної безпеки підприємства. Автором розглянуто та проаналізовано позиції науковців та практиків щодо визначення понять «безпека», «економічна безпека» та «економічна безпека підприємства» та запропоноване на цій основі власне бачення трактування цих понять.

Опис

Ключові слова

економічна безпека підприємства, безпека, економічна безпека, экономическая безопасность предприятия, безопасность, экономическая безопасность, economic security of enterprise, safety, economic security, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Економічна безпека підприємства: особливості трактування в сучасних умовах / Т. М. Іванюта // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : тези доповідей ІІ Всеукр. наук.-прак. конф. студ., асп. і мол. учен., 17-19 лютого 2011 р. - К. : НУХТ, 2011. – Ч. 2. – С. 35-36.