Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів (Патент на корисну модель № 129804)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів, що включає статичний корпус із вхідним конфузором, камерою розширення і вихідним отвором, канали для введення газової фази та встановлені на зовнішній поверхні під кутом до напрямку руху потоку нерухомі лопаті, який відрізняється тим, що горловина конфузора входить у камеру розширення циліндричної форми, діаметр якої в 1,4…1,75 разу перевищує діаметр горловини конфузора, довжина камери розширення сумірна з її діаметром, а система каналів для підведення газу закінчується циліндричним соплом у вигляді щілини зі звуженнями і розширеннями.

Опис

Ключові слова

сопло, конфузор, камера розширення, каверна, nozzle, confuser, expansion chamber, cavity, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Патент на корисну модель UA №129804 МПК B01F 5/20 (2006.01) Кавітаційний пристрій для абсорбції важкорозчинних газів / Марценюк О. С., Пастушенко І. М. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ. - № u 201805808 ; заявл. 24.05.2018 ; опубл. 12.11.2018 ; Бюл. № 21, 2018 р.

Зібрання