Аналіз біохімічного складу сировини для створення дієтичної добавки антиоксидантної дії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дієтичні добавки – важливий компонент оптимізації харчування і здоров'я людини, але тільки за умови, що дотримані всі вимоги, які пред'являються до дієтичних добавок відповідно до сучасної законодавчої та нормативної бази, і при використанні таких добавок як профілактичних засобів. При створенні рецептури дієтичної добавки проведено розгляд наступних чинників: загальна хімічна активність і сумісність всіх інгредієнтів композиції; фізіологічна активність по відношенню до систем організму; дозування нутрієнтів, що визначають функціональну спрямованість; метаболізм в організмі; доступність для всіх верств населення. Dietary supplements are an important component of optimizing nutrition and human health, but only on condition that all the requirements for dietary supplements are complied with in accordance with modern legislative and regulatory frameworks and when using such supplements as prophylactic agents. When creating a dietary supplement formulation, the following factors were considered: the total chemical activity and compatibility of all ingredients of the composition; physiological activity in relation to body systems; dosing of nutrients that determine the functional orientation; metabolism in the body is accessible to all segments of the population.

Опис

Ключові слова

дієтична добавка, антиоксидантна дія, горобина, зародки пшениці, суха сироватка, dietary supplement, antioxidant action, rowanberry, wheat germ, dry whey, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Уромова, К. Аналіз біохімічного складу сировини для створення дієтичної добавки антиоксидантної дії / К. Уромова, Н. Стеценко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р. – К. : НУХТ, 2019. – Ч. 1. – С. 51.