Метод прогонки - алгоритм для реалізації неявних різницевих схем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропонований алгоритм є основною частиною алгоритму, за допомогою якого розв'язують різницеві рівняння, і потім досліджують отримані розв'язки. Програма MathCAD дозволяє графічно показати всі розв'язки і проаналізувати їх. The proposed algorithm is a key part of the algorithm by which solve difference equations, and then examine the obtained solutions. MathCAD program allows you to graphically show all the solutions and analyze them.

Опис

Ключові слова

MathCAD, різницеві схеми, метод прогонки, method prohonky, difference schemes, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Джуренко, Т. Метод прогонки - алгоритм для реалізації неявних різницевих схем / Тетяна Джуренко, Світлана Гузенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 629-630.