Загальна вірусологія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У конспекті лекцій розглянуті наступні питання: 1. Історія розвитку вірусології; 2. Природа та походження вірусів; 3. Форми існування та загальна організація вірусів; 4. Класифікація вірусів; 5. Взаємодія віруса з клітиною. Репродукція вірусів; 6. Бактеріофаги; 7. Фітопатогенні віруси та патогенні віруси комах; 8. Пріони та віроїди, як окремі класи інфекційних агентів; 9. Форми і види вірусних інфекцій у людини і тварин; 10. Деякі аспекти хіміотерапії вірусних інфекцій; 11. Противірусний імунітет та антивірусні вакцини; 12. Віротерапія; 13. Санітарна вірусологія; 14. Екологія вірусів.

Опис

Ключові слова

вірус, вирус, virus, вірусні інфекції, бактеріофаг, пріони, загальна вірусологія, вирусные инфекции, бактериофаг, прионы, общая вирусология, viral infections, bacteriophage, prions, general virology, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Скроцька, О. І. Загальна вірусологія : конспект лекцій / О. І. Скроцька, Т. П. Пирог. – Київ : НУХТ, 2011. — 137 с.