Tourism as socio-economic phenomenon

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Tourism is a collection of activities, services and industries which deliver a travel experience comprising transportation, accommodation, eating and drinking establishments, retail shops, entertainment businesses and the hospitality services provided for individuals or groups traveling away from home.

Опис

Ключові слова

socio-economic development, world trade, international tourism, світова торгівля, міжнародний туризм, соціально-економічний розвиток, социально-экономическое развитие, мировая торговля, международный туризм, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Razumei, Y. Tourism as socio-economic phenomenon / Y. Razumey, L. Yanenko // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 82 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 13–14 квітня 2016 р. — К. : НУХТ, 2016. – Ч. 4. – С. 180.