Перспективи використання фізичних способів обробки для збільшення виробництва зернових культур

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлено, що фізичні методи обробки зернових культур можуть бути успішно застосовані для підвищення врожайності та переробки зерна, але реальне промислове використання цих методів наштовхується на проблеми, пов’язані з розробленням і впровадженням дослідних установок. It is set that the physical methods of treatment of grain-crops can be successfully applied for the increase of the grain productivity and processing but the industrial use of these methods is real comes across the problems related to development and introduction of pilot plants.

Опис

Ключові слова

постійне електричне поле, магнітне поле, радіаційний метод, фотоенергетичні методи, зерно, permanent electric field, magnetic field, radiation method, photo-power methods, grain, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Перспективи використання фізичних способів обробки для збільшення виробництва зернових культур / Л. Михальська, О. Горб’як, В. Вінярська, С. Літвинчук, В. Носенко, Т. Янюк // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 84 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2018 р. – К. : НУХТ, 2018. – Ч. 2. – С. 394.