Дослідження запобігання зносу молотків при подрібленні кісток

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливим напрямком харчової промисловості є впровадження безвідходних технологій, зокрема витопка жиру з кісток та виробництво м'ясокосної муки. Важливу роль у цьому виробництві відіграють молоткові та роторні дробарки різних модифікаційні. An iportant focus of the food industry is the introduction of non-waste technologies, including vytopka fat from the bones and manufacturing m'yasokosnoyi flour. An important role in this production is played hammer and rotary cutters of various modifications.

Опис

Ключові слова

знос, подріблення кісток, запобігання, молотки, кісток, bone deterioration, prevention, crushing, hammers, crushing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Бабанов, І. Г. Дослідження запобігання зносу молотків при подрібленні кісток / І. Г. Бабанов, О. М. Абросімов // Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : 79 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 15 - 16 квітня 2013 р. — К.: НУХТ, 2013. — Ч. 2. — С. 45 - 46.