Функціонування зооморфізмів у мові сучасних письменників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дослідження присвячено функціонуванню зооморфної лексики у художній мові сучасних письменників. Установлено систему асоціацій повʼязаних із певною твариною. Research dedicated operation zoomorphic vocabulary in the language of contemporary art writers. Associations established a system related to a particular animal.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, сучасна проза, зооморфізм, система асоціацій, modern fiction, zoomorphism system, associations

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Функціонування зооморфізмів у мові сучасних письменників / Л. М. Приблуда // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 23–24 квітня 2015 р., м. Київ. - К. : НУХТ, 2015. – С. 50-51.